Pàgines

23 de març 2014

Els 8 passos del yoga

Entre les diferents formes com s'ha descrit el procés del yoga, destaca la proposada per Patanjali, un savi del s.VII a.c. que es va dedicar a reunir  i sistematitzar coneixements fins a aquell moment dispersos i transmesos de forma oral. 

El seu treball es va plasmar en el tractat de Yoga Sutras,  on s'enumeren els 8 passos del yoga (Ashtanga Yoga en sànscrit), descrivint-ho com un mètode científic, en el sentit que de posar-se en pràctica s'aconsegueix l'estat de connexió o estat de Yoga.

Els 8 passos són: Yama (regulacions), Niyama (disciplines), Asana (estabilitat), Pranayama (regulació de la pulsació), Pratyahara (interiorització), Dharana (concentració), Dhyana (meditació) i Samadhi (il·luminació).

Comencem una sèrie d'articles amb aquesta breu introducció i en properes entrades anirem presentant cadascun dels 8 passos del yoga.