Pàgines

30 de març 2014

Yama, el primer pas del yoga

Yama, paraula sànscrita que podria traduir-se com a “regulació”, és el primer pas, la base, del procés óctuple del Yoga. 

La majoria d'autors antics destaquen 5 Yamas (o regulacions) que la seva pràctica es considera indispensable per avançar en aquest camí: Ahimsa, Sathya, Aparigraha, Brahmacharya i Asteya.

Ahimsa o no violència consisteix a abstenir-se de fer mal o generar sofriment, començant per un/a mateix/a. Aquesta inofensivitat no ha de ser simplement a nivell físic, sinó especialment pel que fa al pensament i la paraula, que són les eines més comunes amb les quals ens ferim.

La inofensivitat requereix estar observant en cada situació que se'ns presenta per triar entre l'opció constructiva o la destructiva, adonant-nos de les conseqüències que té cadascuna d'elles. 

L'ús apropiat de la paraula, la ingesta d'aliments saludables per al nostre cos, la consciència sobre l'impacte del nostre consum,  el discerniment sobre quins pensaments acceptem i quins no, són pràctiques que ens apropen a aquest principi de no violència.

És un fet comprovable que si apliquem la inofensivitat a un/a mateix/a, automàticament es reflecteix en la relació que tenim amb l'entorn.

Per donar-nos un espai d'auto-estudi i introspecció sobre cada regulació o Yama, els altres 4 que hem citat els anirem presentant en properes publicacions.