Pàgines

13 d’abr. 2014

Dins del primer pas del yoga (Yama) ja hem parlat de no violència (Ahimsa) i coherència (Sathya). Els altres tres principis que ens queden per completar Yama són: Aparigraha o desapego, Brahmacharya o moderació i Asteya o honestedat.

Aparigraha pot definir-se també com l'art d'alleugerir la vida i simplificar-la. Tenir coses no hauria de ser un problema, sempre que la preocupació per conservar-les no ens impedeixi gaudir-les. Si interioritzem que tot el que arriba, en un moment o un altre, es va, no ens afectarà el posseir més o menys. A més, si no acumulem, guanyem temps i ens alliberem de preocupacions.

Brahmacharya sovint es tradueix com a autocontrol, però creiem que s'entén millor si ho entenem com a moderació (en el menjar, la sexualitat, el treball, el descans, …) per no viure en els extrems i apropar-nos a l'estabilitat i l'harmonia.

Finalment, Asteya és l'honestedat, evitant apropiar-se de coses o idees que no ens corresponen.

El bonic d'aquests principis (els tres explicats ara i els dos anteriorment), és que si aconseguim aplicar-nos en la mesura que ens sigui possible, ens adonem que vivim millor i guanyem equilibri, alguna cosa fonamental per avançar cap als següents passos del yoga.