Pàgines

18 de maig 2014

Beneficis del yoga amb el TDAH

En els últims anys, hem pogut veure com s'ha incrementat el nombre de nens i nenes que sofreixen del Trastorn per dèficit d'atenció amb hiperactivitat (TDAH) convertint-se les sigles de TDAH en una paraula d'ús habitual en els centres escolars i cercles de pares i mares.

El tractament del TDAH possiblement sigui un dels tractaments més controvertits que existeixen en l'actualitat. A ningú se li escapa que encara que s'administrin substàncies legals, s'estan receptant anfetamines als/les nens/as. És per això, que cada vegada més pares i mares busquen tractaments igualment efectius que es consideren “alternatius” per evitar al màxim recórrer a la medicació.

En els últims anys, estan avançant les recerques que demostren l'efectivitat del yoga com a teràpia en el TDAH.  Un dels primers estudis científics publicats sobre els efectes del yoga en menors amb TDAH va ser el de Jensen i Kenny (2004). L'estudi es va realitzar amb una mostra composta per 14 menors de 8 a 13 anys diagnosticats de TDAH tractats farmacològicament que van rebre 20 sessions de yoga. 

Les sessions de yoga incloïen asanas (postures), pranayama (exercicis de respiració), relaxació i exercicis per millorar la concentració. Els resultats van indicar que amb les sessions de yoga havien millorat la seva hiperactivitat, ansietat i també en els problemes socials relacionats amb el trastorn. A més, es va trobar una correlació positiva entre el nombre total de sessions de yoga i la millora a nivell atencional.

D'altra banda, Harrison, Manocha i Rossa (2005) van realitzar una altra recerca sobre els beneficis de la meditació com a teràpia familiar. El programa de 6 setmanes de durada incloïa sessions de meditació amb una freqüència de dues vegades per setmana a més d'una pràctica regular a casa. 

Els autors, van realitzar una avaluació abans i després del programa sobre els nivells d'autoestima dels menors i la qualitat de la relació parental/maternal. Els resultats van indicar millores en la conducta i en la qualitat de les relacions familiars, a més d'augmentar l'autoestima. 

Per ser més precisos, els/les menors van verbalitzar una millor qualitat del somni i disminució del nerviosisme, a més d'augmentar la seva capacitat de concentració i disminuir el nombre de conflictes a l'aula. Els pares i mares van expressar sentir-se més feliços, menys estressats i més capacitats per de manejar la conducta dels seus fills/as.

Al cap i a la fi, aquests són només alguns dels beneficis del yoga i la meditació, que cada vegada més estan sent corroborats per la ciència. 

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

Harrison, L.J., Manocha, R. y Rubia, K. (2004). Sahaja Yoga meditation as a family treatment programme for children with attention deficit-hyperactivity disorder. Clinical Child Psychology and Psychiatry, 9 (4),479-497.

Jensen, P.S. y Kenny, D.T. (2004). The effects of yoga on the attention and behavior of boys with Attention-Deficit/ hyperactivity Disorder (ADHD). Journal of Attention Disorders, 7(4), 205-216.