Pàgines

22 de juny 2014

Pranayama, el quart pas del yoga

Amb la paraula Pranayama ocorre alguna cosa semblat que amb Asana, ens ha arribat només una part del seu significat. La majoria de nosaltres hem escoltat parlar del Pranayama en les classes de Hatha Yoga per fer referència als exercicis específics de respiració, que es combinen amb els exercicis físics o asanas.

En realitat, Pranayama és una composició de dues paraules sànscrites: Prana vol dir “energia vital” i Yama significa “regulació”. Per tant, una primera definició del quart pas del yoga o Pranayama seria “la regulació de l'energia vital”.

Prana igualment s'entén com “la pulsació” que existeix en l'espai, en el nostre cos, en tots els nostres òrgans. Des d'aquest punt de vista, Pranayama és “l'art de regular les pulsacions del nostre cos”.

Tots dos enfocaments són complementaris i ens vénen a dir que amb una ment estable i confortable (Asana) podem sentir com a nostra respiració ens condueix a l'observació de la pulsació, un fenomen que no fem sinó que ocorre. En contactar amb aquesta pulsació, prenem consciència d'un procés profund del nostre ésser, que ens apropa als següents passos del yoga, denominats avançats, que són la interiorització, la concentració i la meditació.