Pàgines

13 de jul. 2014

Mindfulness, meditació, concentració i interiorització són el mateix?

Si alguna vegada ens hem interessat per la cerca de tècniques per aconseguir la pau mental, segurament haurem sentit parlar de conceptes com el mindfulness (consciència plena), la meditació, la concentració o la interiorització. Però, encara que de vegades es parli de tots ells com a sinònims, estem parlant del mateix?

Partint del fet que per explicar-ho amb brevetat inevitablement hem de simplificar, podríem dir que el mindfulness és un terme recent popularitzat a la fi dels 70 pel psicòleg Jon Kabat-Zinn. Inspirant-se en ensenyaments del budisme, sota l'etiqueta del mindfulness s'han sistematitzat una sèrie de conceptes i pràctiques centrades a viure el moment present. Nombroses recerques han demostrat els beneficis psicofísics d'aquesta disciplina.

Des del punt de vista del yoga, el mindfulness seria un pas previ per arribar a la meditació. En els vuit passos del yoga, la interiorització i la concentració (que es podrien equiparar al mindfulness) són els pas cinquè i sisè. L'estat de meditació és el setè. Per aconseguir aquest estat és imprescindible aprendre a viure en l'aquí i l'ara, practicar la consciència plena i anar cap al nostre interior. Que ho fem amb una o una altra tècnica és el de menys, l'important és persistir en la pràctica i integrar-la en el dia a dia perquè doni els seus fruits.