Pàgines

20 de jul. 2014

Pratyahara, el cinquè pas del yoga

És una realitat que la nostre ment tendeix a distreure's, arrossegada pels impulsos exteriors, els sentits i els pensaments. Així dispersem la nostra energia, la qual cosa ens fa menys eficients i ens acaba esgotant. Per això, el cinquè pas del yoga, Pratyahara, ens parla de la interiorització, de replegar els sentits quan no és necessari que estiguin en acció. Però no es tracta, com de vegades es diu, de deixar la ment en blanc sinó de canalitzar correctament l'ús dels sentits i els pensaments que es deriven.

Dit d'una altra forma, la pràctica de Asana i Pranayama (tercer i quart pas del yoga) condueixen a una progressiva capacitat de desconnexió dels estímuls exteriors, permetent que la consciència s'interioritzi. En Pratyahara, a través de la pràctica, aconseguim regular l'activitat sensorial i mental per arribar a un estat de claredat, serenitat i atenció.

La capacitat d'estar atents i conscients es pot desenvolupar amb la pràctica del yoga i en cada cosa que fem al llarg del dia. Consisteix a mantenir una actitud relaxada acceptant que els pensaments i les distraccions arribaran i s'aniran. Simplement observant com això ocorre, sense forçar la ment, les fluctuacions o distraccions aniran disminuint. L'atenció es farà cada vegada més intensa i permetrà que aflori la concentració, el pas previ a la meditació.